نیاز اساسی امروز کشور عبارت است از توسعه دانش-تحقیقات و فناوری، پرورش استعدادها و جاری شدن روزافزون استعدادهای برجسته ملت ایران

نیاز اساسی امروز کشور عبارت است از توسعه دانش-تحقیقات و فناوری، پرورش استعدادها و جاری شدن روزافزون استعدادهای برجسته ملت ایران

نیاز اساسی امروز کشور عبارت است از توسعه دانش-تحقیقات و فناوری، پرورش استعدادها و جاری شدن روزافزون استعدادهای برجسته ملت ایران

نیاز اساسی امروز کشور عبارت است از توسعه دانش-تحقیقات و فناوری، پرورش استعدادها و جاری شدن روزافزون استعدادهای برجسته ملت ایران

نیاز اساسی امروز کشور عبارت است از توسعه دانش-تحقیقات و فناوری، پرورش استعدادها و جاری شدن روزافزون استعدادهای برجسته ملت ایران

 

عنوان

جشنواره

شهید غلامی

تقدیر از تولیدات و ایده‌های برتر دفاعی


این جشنواره با هدف حمایت، توسعه و تجاری‌سازی محصولات و فناوری‌های مورد نیاز نیرهای مسلح جهت توسعه قابلیت‌های دفاعی و امنیتی و تجاری‌سازی فناوری‌های حاصل از تحقیقات در فضای خارج از سپاه برگزار می‌شود.

 

 

اهداف

شناسایی عوامل نامطلوب در رشد و عدم توسعه یافتگی شرکت‌ها و واحدهای فناور دفاعی

یافتن راهکار مناسب جهت استفاده حداکثری از توان شرکت‌ها و واحدهای فناور دفاعی

ارائه تجربیات شرکت‌های پیشرو در حوزه‌های مختلف برای واحدهای فناور و شرکت‌های نوپا در همان حوزه

موضوعات و

حوزه‌های تخصصی

جشنواره

  • حمایت از تولیدات و ایده‌های برتر در حوزه تأمین تجهیزات فاوا، جنگال و اپتیک (تأمین تجهیزات دفاعی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، رادار، جنگ الکترونیک، اپتیک و لیزر) 

 

  • حمایت از تولیدات و ایده‌های برتر در حوزه تأمین رزم زمینی (راکت، سلاح‌های سبک و سنگین، زرهی و خودرویی، اردوگاهی، چک و خنثی، جنگ نوین و...

 

  • حمایت از تولیدات و ایده‌های برتر


مخاطبین

شرکت‌ها، پژوهشگران و نخبگان در سطح ملی بوده و مدعوین آن، صاحب‌نظران و متخصصین در زمینه موضوع جشنواره، جهت شرکت، ارائه محصول، ارائه ایده و یا سخنرانی می‌باشند.

 

بخش‌های اصلی

جشنواره

مسابقه

تولیدات برتر

دفاعی